Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Vergadering: 26 februari 2021

Datum/Nr. Onderwerp  Het Algemeen Bestuur besluit: 
20210226.3 Concept verslag AB VRG d.d. 26-2-2021  Het verslag vast te stellen. 
20210226.4 Aanwijzing penningmeester VRG De heer A. van der Tuuk aan te wijzen als penningmeester van Veiligheidsregio Groningen. 
20210226.5  Stand van zaken oprichting Werkgevers Vereniging Samenwerkende veiligheidsregio’s WVSV  Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s.