Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 17 februari 2017

Vergadering:   17 februari  2017

Datum/Nr.OnderwerpHet AB besluit:
20170217.5IBP WaddenzeeHet Incidentbestrijdingsplan Waddenzee vast te stellen.  
20170217.6Besluit mandaat huisvestingHet mandaat aan de directie voor de operationele afwikkeling (waaronder financiering) rondom de overdracht van de kazernes van 11.5 miljoen euro uit te breiden naar 13.5 mln.  
20170217.7Aanpassen financiĆ«le verordeningIn te stemmen met de voorliggende financiĆ«le verordening met ingangsdatum, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016  
20170217.8RBP Reining Warehousing BVHet rampbestrijdingsplan Reining Warehousing B.V. vast te stellen Het rampbestrijdingsplan Reining Warehousing B.V. per 1 maart 2017 in werking te laten treden  
20170217.9Wijziging formatieplan 2017Onder voorbehoud van een positief advies van de OR het formatieplan 2016/2017, voor 2017 te wijzigen conform voorstel