Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 1 november 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van 1 november 2019.

20191101.5 Halfjaar rapportage 2019 VRG – de halfjaar rapportage 2019 VRG vast te stellen

20191101.6 Rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid – kennis te nemen van het rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid – in te stemmen met de conceptreactie van Veiligheidsregio Groningen op de aanbevelingen van de Inspectie

20191101.7 Invulling plaatsvervangend voorzitter VRG – de heer Kuin aan te wijzen als eerste plaatsvervangend voorzitter VRG – mevrouw Sikkema aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter VRG

20191101.8 Vergaderdata bestuursvergaderingen 2020 – het vergaderschema 2020 vast te stellen