Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 1 november 2019

Vergadering d.d. 1 november 2019

Datum/Nr.OnderwerpHet Algemeen Bestuur besluit
20191101.5Halfjaar rapportage 2019 VRG– de halfjaar rapportage 2019 VRG vast te stellen
20191101.6Rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid– kennis te nemen van het rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid
– in te stemmen met de conceptreactie van Veiligheidsregio Groningen op de aanbevelingen van de Inspectie
20191101.7 Invulling plaatsvervangend voorzitter VRG– de heer Kuin aan te wijzen als eerste plaatsvervangend voorzitter VRG
– mevrouw Sikkema aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter VRG
20191101.8Vergaderdata bestuursvergaderingen 2020– het vergaderschema 2020 vast te stellen