Rampbestrijdingsplan Plixxent B.V.

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft, op grond van artikel 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het voornemen een rampbestrijdingsplan voor Plixxent B.V., gevestigd aan de Korte Groningerweg 1a te Foxhol, vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop Veiligheidsregio Groningen en enkele van haar crisispartners samen met het bedrijf Plixxent B.V. in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van genoemd bedrijf.

Inzage in het rampbestrijdingsplan

Het concept-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 12 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij: Veiligheidsregio Groningen, Sontweg 10, 9723 AT te Groningen

Om het plan in te zien kunt u een afspraak maken door contact op te nemen met Jogchum de Boer, Adviseur Crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Groningen (088-1625000 / jogchum.deboer@vrgroningen.nl). In overleg is het plan in te zien bij de gemeente Midden-Groningen.

Tijdens de genoemde periode kunt u zienswijzen indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, postbus 66, 9700 AB Groningen.

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u het concept-rampbestrijdingsplan inzien of wilt u meer informatie over de inhoud van het rampbestrijdingsplan? Neemt u dan contact op met Jogchum de Boer, Adviseur Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Groningen, via 088-1625000 of jogchum.deboer@vrgroningen.nl.