Skip to content

Rampbestrijdingsplan Oostwold Airport

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft, op grond van artikel 6.2.1 lid 1 Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), het voornemen een rampbestrijdingsplan voor Oostwold Airport te Oostwold (gemeente Oldambt) vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop alle partijen van Veiligheidsregio Groningen samen met het bedrijf Oostwold Airport
in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van het vliegveld.

Ter inzage
Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt vanaf maandag 28 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten (Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten). Om het plan in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0597-482000 of bij de Balie Publiekszaken van de gemeente Winschoten. Tijdens de genoemde periode kunt u zienswijzen indienen bij het bestuur van Veiligheidsregio Groningen, postbus 66, 9700 AB Groningen.

Voorlichtingsavond
Bij voldoende belangstelling vindt op 25 februari 2019, 19.00 uur een voorlichtingsavond plaats op het terrein van Oostwold Airport, Polderweg 28, 9682 XS Oostwold (gemeente Oldambt). Tijdens deze voorlichtingsavond wordt het ‘ontwerp-rampbestrijdingsplan Oostwold Airport’ toegelicht en is het mogelijk om van gedachten te wisselen over de inhoud.
Heeft u hiervoor belangstelling? Meldt u dan vóór 15 februari 2019 aan.

Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u zich aanmelden voor de voorlichtingsavond? Neem dan contact op met Jogchum de Boer, Vakspecialist Expertise van Veiligheidsregio Groningen, via e-mail: planvorming@vrgroningen.nl of telefoonnummer 088-1625000