Skip to content

Rampbestrijdingsplan J.Wildeman Storage & Logistics B.V.

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft, op grond van artikel 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het voornemen een rampbestrijdingsplan voor J.Wildeman Storage & Logistics B.V., gevestigd aan de Industrieweg 4 te Hoogezand, vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop Veiligheidsregio Groningen en enkele van haar crisispartners samen met het bedrijf J.Wildeman Storage & Logistics B.V. in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van genoemd bedrijf.

Inzage in het rampbestrijdingsplan

Het concept-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 26 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage bij: Veiligheidsregio Groningen, Sontweg 10, 9723 AT te Groningen

Om het plan in te zien kunt u een afspraak maken door contact op te nemen met Jogchum de Boer, Adviseur Crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Groningen (088-1625000 / jogchum.deboer@vrgroningen.nl). In overleg is het plan in te zien bij de gemeente Midden-Groningen (locatie Slochteren).

Tijdens de genoemde periode kunt u zienswijzen indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, postbus 66, 9700 AB Groningen.

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u het concept-rampbestrijdingsplan inzien of wilt u meer informatie over de inhoud van het rampbestrijdingsplan? Neemt u dan contact op met Jogchum de Boer, Adviseur Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Groningen, via 088-1625000 of jogchum.deboer@vrgroningen.nl.