Skip to content

Jaarverslag externe klachten 2018

20180407 Onnodig claxoneren. Medewerker corrigerend aangesproken op gedrag door leidinggevende.

20180523 Rijgedrag medewerker. Medewerker corrigerend aangesproken op gedrag door leidinggevende

20180718 Beschadiging brandmelders bij verwijderen. Ter plekke geschouwd en gesprek. Uiteindelijk doorverwezen naar brandverzekeraar als beredderingsschade

20180726 Rijgedrag medewerker. Betreffende medewerker corrigerend aangesproken op rijgedrag door leidinggevende

20180807 Rijgedrag medewerker. Betreffende medewerker corrigerend aangesproken op rijgedrag door leidinggevende 20180925 Verwarring adresbestand Amberalert
en NL Alert VRG kan verwarring niet duiden. Klager daarover geïnformeerd

20181119 Gedrag buurman. Niet-ontvankelijk verklaard, omdat klacht niet werk-gerelateerd is.

20181207 Rijgedrag medewerker. Medewerker corrigerend aangesproken door leidinggevende.

20181228 Schending privacy bij inzet Klacht door klaagster ingetrokken. Aard van de klacht (maar dan meer in algemeen) wordt meegenomen in communicatie naar ploegen

Geen der klagers heeft zich tegen uitkomst beklaagd bij nationale ombudsman