Skip to content

Jaarverslag externe klachten 2017

20170217 Uitleg werking blussers. Uitleg nogmaals, maar nu gedetailleerder gegeven. (In eerste aanleg binnengekomen via nationale ombudsman)

20170401 Afdoening tuinbrandjes bij buurman. Betreffende medewerker is corrigerend aangesproken

20170409 Noodzakelijkheid sirene ‘s nachts? Wettelijk kader ‘prio-1’ uitgelegd

20170415 Gooien met ‘dummy’ slachtoffer bij oefening. Uitleg gegeven dat personeel onderscheid kent tussen ‘dummy’ en echt slachtoffer

20170519 Rijgedrag. Personeelsleden corrigerend aangesproken door leidinggevende.

20170711 Rijgedrag. Personeelslid corrigerend aangesproken door leidinggevende 20170831 Natspuiten kinderen bij timmerdorp Klacht ging uit van verkeerde veronderstelling dat leiding timmerdorp en gasten niet geïnformeerd waren.
Mondelinge toelichting bleek voldoende voor klager.

20170827 Functioneren NL-Alert. Uitleg gegeven.

20170827 Informatie op website en twitter VRG nav casinobrand. Uitleg gegeven.

20170917 Fietsen met brandweeroutfit in wandelgebied ‘Dader’ niet traceerbaar. Gelet op locatie ook niet duidelijk of het om medewerker van VRG ging. Totale personeelsbestand nogmaals gewezen op richtlijnen dragen bedrijfskleding (en indirect op ongewenst gedrag ‘fietsen in wandelgebied’).

20171002 Chroom VI, lood en arsenicum in lucht. Doorverwezen naar milieuklachtenlijn provincie.

20171030 Aanspreken op weggedrag door medewerker. Betreffende medewerker (gelieerd aan politie) was volkomen gelegitimeerd klager aan te spreken op weggedrag.

20171214 Afdoening melding gaslek. Toelichting gegeven op reikwijdte inspectie.

20171227 Behandeling medewerker VRG. Externe klacht niet ontvankelijk verklaard. Gewezen op bestaan interne regeling misstanden.

Geen der klagers heeft zich tegen uitkomst beklaagd bij nationale ombudsman