Skip to content

Jaarverslag externe klachten 2016

20160104 Eigen veiligheid brandweer. Gesprek met klaagster; uitleg gegeven 20160104 Waarom ‘koppen bij elkaar’ in geval van ijzel? Niets geprepareerd? Mail aan klager; uitleg dat maatwerk altijd wenselijk blijft

20160317 Rijgedrag bestuurder brandweerauto. Medewerker hier corrigerend op aangesproken door leidinggevende.

20160409 Rijgedrag auto duikploeg. Onderzoek door onafhankelijke instantie laten uitvoeren; gedrag bleek voldoende veilig.

20160606 Rijgedrag bestuurder brandweerauto (klein materieel). Na telefonisch contact met klager (met daarin uitleg) naar tevredenheid van klager opgelost.

20160627 Wijze van afwijzing kandidaat jeugdbrandweer. Betreffende medewerker is hierop corrigerend aangesproken door leidinggevende.

20160717 Problemen in relationele sfeer. Terugverwezen naar privésfeer; VRG heeft hierin geen rol.

20161025 Afdoening melding over functionering koolmonoxidemeter. Doorverwezen naar VR Drenthe omdat betreffende medewerker (MkNN) daar werkzaam is.

Geen der klagers heeft zich tegen uitkomst beklaagd bij nationale ombudsman.