Skip to content

Category: Documenten

Logo Veiligheidsregio Groningen

Vergaderstukken 10 december

Dit zijn de vergaderstukken van de bestuursvergadering van 10 december 2020. Agenda Conceptverslag vorige vergadering 23 oktober 2020 Oplegnotitie_AB_kaderbrief 2022-2025 Kaderbrief 2022-2025 Oplegnotitie_AB_Beleidsbegroting VRG 2021 en actualisatie begroting
Read More

Oplegnotitie AB Brandweerkerndata 2019

OPLEGGER AB Agendapunt: 14 Onderwerp Brandweerkerndata 2019 Datum 10-12-2020 Portefeuillehouder Dhr. Kuin Sector Brandweerzorg Bijlage(n) 1. Rapport Brandweerkerndata 2019 IFV2. Duiding cijfers VRG Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter
Read More

Oplegnotitie AB_Stand van zaken Veiligheidsplan VRG

Het betreft de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen.  Agendapunt: 13 Onderwerp Stand van zaken Veiligheidsplan VRG Datum 10-12-2020 Portefeuillehouder Dhr. Schuiling Sector Directie Bijlage(n) – Ter
Read More

Oplegnotitie AB Overdracht appartementsrecht en opheffing Stichtingsbestuur BOH Meldkamer Noord-Nederland

OPLEGGER AB Agendapunt: 12 Onderwerp Overdracht appartementsrecht en opheffing Stichtingsbestuur BOH Meldkamer Noord-Nederland Datum 10-12-2020 Portefeuillehouder Dhr. Wiersma Sector Bedrijfsvoering Bijlage(n) 20201126 Brief aan AB’s Veiligheidsregio’s Ter besluitvorming/ter
Read More

Oplegnotitie AB JWSL Hoogezand

OPLEGGER AB Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat. Onderwerp Rampbestrijdingsplan J.Wildeman Storage & Logistics te Hoogezand Datum 10-12-2020 Portefeuillehouder Dhr. Beukema Sector Crisisbeheersing Bijlage(n)
Read More

Bluswatervoorziening risico-acceptatie notitie AB december 2020

Naar een toekomstbestendige bluswatervoorziening – Scenario’s voor bluswatervoorziening bij objecten zonder voldoende extern bluswater Inleiding Bij ca. 5000 van de ca. 320.000 objecten in de regio Groningen kan
Read More

Oplegnotitie AB Bluswatervoorziening risico-acceptatie

Agendapunt: 8. Onderwerp Bluswatervoorziening risico-acceptatie Datum 10-12-2020 Portefeuillehouder Dhr. Kuin Sector Brandweerzorg Bijlage(n) 1. Notitie Naar een toekomstbestendige bluswatervoorziening Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter besluitvorming Gevraagd besluit Het
Read More

Voortzetting (ver)bouw kazernes Haren en Baflo notitie november 2020

Notitie november 2020 Voortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo Aanleiding Op 26 februari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen besloten om de (ver)bouwprojecten voor de kazernes
Read More

Oplegnotitie AB Voortzetting (ver)bouw kazernes Haren en Baflo

OPLEGGER AB Agendapunt: 7. Onderwerp Voortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo Datum 10-12-2020 Portefeuillehouder Dhr. Kuin Sector Brandweerzorg Bijlage(n) Notitie Voortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo Ter besluitvorming/ter
Read More

Bijlage 2 IOV-4 verdeling per gemeente

Deelnemer Totaal ODG VRG Appingedam € 3.000 € 1.835 € 1.165 Delfzijl € 18.000 € 11.011 € 6.989 Groningen € 59.000 € 36.091 € 22.909 Het Hogeland €
Read More