Skip to content

Voorzitter Veiligheidsregio in gesprek met raadsleden over coronabesluiten

Koen Schuiling, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, gaat binnenkort in gesprek met de gemeenteraden in onze provincie. Op vier momenten, verspreid in de regio, wil Schuiling in gesprek met een vertegenwoordiging van de gemeenteraden over de maatregelen die onder zijn verantwoordelijkheid zijn genomen om het coronavirus in Groningen te bestrijden. De bijeenkomsten zijn in aanvulling op de informatiebrieven die Schuiling sinds de uitbraak van het virus heeft verstuurd. Deze week is de vierde informatiebrief aan de gemeenteraden gepubliceerd. Bekijk hier de digitale tijdlijn met een overzicht van maatregelen en belangrijke momenten.

“GRIP-4 is in Groningen, net als in de andere veiligheidsregio’s in Nederland, nog steeds van kracht”, schrijft Schuiling. “De maatregelen die worden getroffen, gebeuren derhalve vanuit de bevoegdheden die aan mij als voorzitter zijn toebedeeld volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Zoals ook in de eerdere informatiebrieven is vermeld, leg ik na afloop (Wvr, art. 40) verantwoording af over het geheel aan maatregelen. Het is echter zeer wenselijk om u als raden niet alleen maar te informeren (met informatiebrieven en bij vernieuwing van noodverordeningen), maar om nu al in gesprek te gaan. En daarmee dus niet te wachten tot het moment dat gesproken kan worden over een ‘afloop’.”

In de vierde informatiebrief gaat Schuiling opnieuw in op de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het virus in de provincie Groningen, maar blikt hij ook terug op bijzondere situaties die zich in de afgelopen maanden hebben voorgedaan, zoals de boerenprotesten en de handhaving van de coronamaatregelen met betrekking tot de horeca in het centrum van Groningen. Ook staat Schuiling stil bij zijn aanpak van de besmettingshaarden in onze provincie, zoals bij Zeehondencentrum Pieterburen en meest recent het AZC Delfzijl en de tijdelijke en eenmalige verplaatsing van besmette bewoners en eventuele naasten naar het binnenkort te openen AZC Musselkanaal.

Daarnaast zegt Schuiling dat ook Veiligheidsregio Groningen de komende tijd inzet op maatwerk als het gaat om de bestrijding van het virus. ,,Daarom wordt in de komende periode gewerkt met regionale dashboards. Deze dashboards zorgen ervoor dat continu inzichtelijk wordt waar zich welke toename van besmettingen bevinden, zodat hierop tijdig passende maatregelen kunnen worden getroffen, behorend bij de situatie waar dit zich voordoet. Alle veiligheidsregio’s houden vanaf begin september dergelijke dashboards bij.”

De raadsbijeenkomsten voor de gemeente Groningen is op 7 oktober 2020 van 14.30 tot 16.00 uur, voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering, in cultureel centrum De Oosterpoort. Daarnaast worden bijeenkomsten gepland voor de clusters Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Pekela en Westerwolde (15 september); Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland (22 september 2020) en Delfzijl, Appingedam en Loppersum (6 oktober 2020). De locaties en tijdstippen voor de drie laatstgenoemde bijeenkomsten worden later bekend gemaakt.