Skip to content

Grootschalige opvang in geval van grote calamiteit en coronavirus

Gisteren vonden drie aardbevingen plaats in de provincie Groningen. In Appingedam (0.8), Garsthuizen (1.4) en Froombosch (1.8). Wij lezen en horen over vragen van Groningers in relatie tot het coronavirus en een zware aardbeving. Een begrijpelijke vraag. Hoe bereiden wij ons voor en wat kun jij doen?

Mocht na een zware aardbeving of een andere grote calamiteit grootschalige opvang nodig zijn, dan gelden in Groningen dezelfde richtlijnen als in de rest van Nederland. Voorop staat dat bij opvang wordt voldaan aan de richtlijnen die gelden voor het bestrijden van het coronavirus. Hoe de opvang wordt geregeld, is afhankelijk van de situatie en het is maatwerk per dorp. Belangrijk is in ieder geval om ook dan de aanwijzingen van onze hulpverleners te volgen. Wij kunnen gevaren niet wegnemen, maar bereiden ons voor en staan dag en nacht klaar in geval van calamiteiten.

Wat kun jij doen?

Weten wat jij zelf kan doen voor, tijdens of na een aardbeving? Lees onze tips.