Skip to content

Aanwijzingsbesluit ambtenaren COVID-19

Hierbij publiceren wij het Aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 2 april 2020. Het besluit is op donderdag 2 april ondertekend door de voorzitter van de Veiligheidsregio in het klein RBT. Het handhavingsbesluit staat ook gepubliceerd op Overheid.nl

Het volledige aanwijzingsbesluit kunt u hier downloaden.