Skip to content

Category: Documenten

Logo Veiligheidsregio Groningen

Gebiedsverbod locatie Hoofdstraat 59 te Grootegast

Gebiedsverbod locatie Hoofdstraat 59 te Grootegast De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, Overwegende, – dat op 21 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 21 augustus 2020 (hierna:
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Aanwijzingsbesluit Club Kiwi, Groningen

Geachte mevrouw Janssen, AANWIJZINGSBESLUIT Club Kiwi, Peperstraat 19, 9711 PC Groningen De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, Overwegende – dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Brief aangepaste regels Horeca

Geachte heer, mevrouw, Het coronavirus is nog steeds onder ons. Op verschillende plekken in Nederland zien we het virus weer oplaaien. In Groningen loopt het aantal besmettingen inmiddels
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Vergaderstukken voor 28 juni 2019

Agenda vergadering 28 juni 2019 Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 5 april 2019 Oplegger Toetreding lid dagelijks bestuur Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019 Normenkader en Controleplan VRG
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Memo Corona en Veiligheidsplan

Aan Bestuur Veiligheidsregio Groningen Van Wilma Mansveld Datum 3 juli 2020 Betreft Corona en veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 Geacht bestuur, Sinds eind februari wordt Nederland getroffen door het
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Vergaderstukken voor 03 juli 2020

Dit zijn de vergadersturkken van de bestuursvergadering van 03 juli 2020. Agenda Conceptverslag vorige vergadering 7 mei 2020 Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan Memo Corona en
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Reactie VRG aan VB keuze scenario

Geachte heer Bruls, Bij brief van 13 februari 2020 heeft u mij als voorzitter van Veiligheidsregio Groningen verzocht om regionaal van gedachten te wisselen over de mogelijke scenario’s
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Oplegnotitie Scenario toekomstige arbeidsvorming Veiligheidsregio

Onderwerp Scenario’s toekomstige arbeidsvorming VR’en Datum 3-7-2020 Portefeuillehouder Dhr Schuilding Sector Personeel- en organisatieontwikkeling Bijlage(n) a.brief voorzitter Veiligheidsberaad d.d.13 februari 2020b. Brief voorzitter Brandweerkamer d.d. 30 januari 2020c.
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Aanbiedingsbrief gemeenteraden Veiligheidsplan

Geacht raad, Het Algemeen Bestuur heeft op 3 juli 2020 het Veiligheidsplan 2020-2024 Veiligheidsregio Groningen (verder: veiligheidsplan) vastgesteld. In dit plan brengen we voor het eerst ons Regionaal
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan

Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan Versie: 3 juli 2020 Afzender Reactie Reactienummer Gemeenten Appingedam (28 mei 2020) De raad besluit de volgende wens/bedenking mee te geven
Read More