Ga naar hoofdinhoud

Kamerverhuur

Verhuur je kamers? Vanaf 5 kamers per woning (inclusief een eventueel privéverblijf) is dit officieel een ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’. Hiervoor gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften.

Melding bij de gemeente

Je moet verplicht een melding brandveilig gebruik doen bij de gemeente, via www.omgevingsloket.nl. Door deze melding weten gemeente en hulpverleningsdiensten dat het om een woning met kamerverhuur gaat en kan de brandveiligheid worden gecontroleerd.

Rook- en koolmonoxidemelders

Hang rookmelders op. Die zijn verplicht in verblijfsruimtes en vluchtroutes van een woning. De rookmelders moeten bij kamerverhuur ook onderling gekoppeld zijn. Wij adviseren daarnaast om koolmonoxidemelders op te hangen bij verbrandingstoestellen. Bijvoorbeeld bij cv-ketels en kachels.

Brandblussers

Zorg voor een brandblusser in de gezamenlijke keuken en een brandblusser op iedere bouwlaag. Veiligheidsregio Groningen komt regelmatig bij de woning langs om de brandveiligheid te controleren.

En verder…

Brandveiligheid van een studentenhuis bestaat eigenlijk uit twee verantwoordelijken: de verhuurder en de studenten in de woning. Als verhuurder moet je zorgen dat de woning ‘kaal’ brandveilig is. De bewoners moeten vervolgens zorgen voor verantwoordelijk gebruik van apparaten en het vrijhouden van vluchtwegen. Brandweer Nederland geeft hier meer tips over.

Vragen?

Heb je vragen over brandveiligheid? Neem contact met ons op: info@vrgroningen.nl of 088-1625000.