Ga naar hoofdinhoud

Brandveiligheid van een winkel of winkelcentrum

Heb je een winkel of overdekt winkelcentrum? Dan moet je rekening houden met speciale regels op het gebied van brandveiligheid.

Maak een melding bij de gemeente

Zijn er meer dan 50 personen tegelijkertijd in je winkel of overdekte winkelcentrum aanwezig? Doe dan een melding ‘brandveilig gebruik’ bij de gemeente. Dan kan via www.omgevingsloket.nl. Zo weten de gemeente en de hulpverleningsdiensten dat het gaat om een grote winkel of een groot winkelcentrum en kunnen zij de brandveiligheid controleren.

Controle van brandveiligheid

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de melding periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vluchtwegen

Zorg ervoor dat vluchtwegen vrij en bereikbaar blijven. Deelt jouw winkel een vluchtweg met andere winkels? Controleer dan regelmatig of de gezamenlijke vluchtweg vrij is. Maak hier eventueel afspraken over met de andere winkeleigenaren.

Vragen?

Heb je vragen? Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.