Ga naar hoofdinhoud

Brandveiligheid van een parkeergarage

Voor een parkeergarage gelden specifieke brandveiligheidsvoorschriften. Op deze pagina lees je wat de belangrijkste tips en regels zijn.

Brandcompartimentering

Overdekte parkeergarages zijn vaak grote ruimten. Als er brand uitbreekt, kan de brand heel groot worden. Daarom moet een parkeergarage zijn opgedeeld in compartimenten van maximaal 1000 m². Tussen deze compartimenten moeten dan brandwerende muren met zelfsluitende deuren zitten. Het is ook mogelijk om een sprinklerinstallatie in de garage te plaatsen.

Vluchtwegen

Zorg ervoor dat er aan meerdere zijden van de garage vluchtwegen zijn. Zo kunnen mensen bij een brand altijd vluchten.

Blusmiddelen

Zorg voor mobiele blusmiddelen, zoals schuimblussers, om een beginnende brand mee te kunnen bestrijden.

Elektrische voertuigen

Parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages brengt specifieke risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om hiervoor specifieke maatregelen te treffen. Je kunt bijvoorbeeld laadpalen buiten de garage plaatsen, de bouwconstructie extra beschermen, een noodschakelaar installeren of een speciale blusvoorziening aanbrengen. Onderaan deze pagina vind je daar meer informatie over.

Vragen?

Neem contact met ons op: Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.