Ga naar hoofdinhoud

Brandveiligheid van een gebouw voor industrie

Heb je een bedrijfsgebouw dat bedoeld is voor industrie? Dan heb je te maken met speciale regels op het gebied van brandveiligheid. Naast de voorschriften die gelden voor een bedrijfsgebouw.

Melding bij de gemeente

Zijn er meer dan 150 mensen tegelijkertijd aanwezig in het gebouw? Dan moet je een melding ‘brandveilig gebruik’ doen bij de gemeente. Dat kan via www.omgevingsloket.nl. Zo weten de gemeente en de hulpverleningsdiensten dat het gebouw een industriefunctie heeft en kunnen zij de brandveiligheid controleren. Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de melding regelmatig bij je langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Scheiden van locaties en gebouwen

Zorg dat processen, opslaglocaties en gebouwen zo veel mogelijk brandwerend van elkaar zijn gescheiden. Dat heet brandcompartimentering. Zorg voor afstand tussen gebouwen of breng een brandwerende scheiding aan. Houd daarbij ook rekening met de perceelgrens.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Heb je een groot terrein? Zorg er dan voor dat dit terrein goed bereikbaar is voor de hulpverleningsdiensten. En houd er ook rekening mee dat er bij een groot terrein mogelijk bluswatervoorziening op het eigen terrein aanwezig moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een brandkraan op een drinkwaterleiding.
  • Een aanvullende ringleiding voor bluswater.
  • Een geboorde put of een opstelplaats voor een brandweerauto bij open water.

Gevaarlijke stoffen

Voor de brandveiligheid rondom gevaarlijke stoffen is er de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Dit is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. En voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.

Zonnepanelen

Wilt je zonnepanelen aanbrengen? Laat deze dan installeren door een erkend installateur. En plaats de omvormer in een ruimte met een rookmelder of plaats een rookmelder in de ruimte waar de omvormer komt.

Vragen?

Heb je vragen? Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.