Ga naar hoofdinhoud

Brandveiligheid van een bedrijfsgebouw voor agrarisch gebruik

Ben je eigenaar van een bedrijfsgebouw dat bestemd is voor agrarisch gebruik, zoals een stal of een schuur? Voor deze gebouwen zijn er speciale regels op het gebied van brandveiligheid. Naast de regels die er zijn voor een bedrijfsgebouw.

Brandwerende scheiding

Zorg ervoor dat de technische ruimte van een stal brandwerend is gescheiden van de dierverblijven. Gebruik brandwerend materiaal in de wanden.

Bereikbaarheid van bluswater

Zorg ervoor dat de bluswatervoorziening goed bereikbaar is, zodat de brandweer direct bij het water kan. Meestal is er een bluswatervoorziening aanwezig vlakbij boerderijen, maar soms niet. Deze kun je zelf laten aanleggen. Denk aan een ondergrondse brandkraan of het drinkwaterleidingnet, een geboorde put of open water. Neem hierover altijd contact op met de Veiligheidsregio Groningen.

Bereikbaarheid terrein

Zorg ervoor dat het terrein en de gebouwen goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Zonnepanelen

Wil je zonnepanelen plaatsen? Laat deze dan installeren door een erkend installateur. En plaats de omvormer in een ruimte met een rookmelder of plaats een rookmelder in de ruimte waar de omvormer komt.

Andere tips

  • Houd het terrein en de stallen schoon en opgeruimd.
  • Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de stal.
  • Zet tractoren en werktuigen niet in de stal.
  • Breng elektrische installaties aan op een onbrandbare ondergrond.
  • Laat elektrische installaties regelmatig keuren volgens specifieke normen (bijvoorbeeld NTA 8220 of Scope 10).

Vragen?

Heb je vragen over brandveiligheid? Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.