Ga naar hoofdinhoud

Brandveiligheid bedrijfsgebouw

Ben jij eigenaar van een bedrijsgebouw? Of huur je een ruimte in een bedrijfsgebouw? Dan moet je rekening houden met speciale regels op het gebied van brandveiligheid.

Onderhoud je bedrijfsgebouw

Alle apparatuur voor brandbeveiliging moet regelmatig (meestal jaarlijks) worden onderhouden. Is er iets kapot? Zorg dat dit zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Zorg dat brand niet overslaat naar de buren

Een bedrijfspand moet brandwerend zijn afgescheiden van gebouwen naast of boven het bedrijfspand. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf of woning naast of boven een winkel. Dit heet brandcompartimentering. Zorg voor afstand tussen beide gebouwen of plaats een brandwerende gevel. Houd daarbij ook rekening met de perceelgrens.

Vluchtroutes

  • Maak duidelijk waar de vluchtroutes zijn. Plaats bijvoorbeeld nooduitgangborden in de gangen.
  • Zijn er in het gebouw ruimten waar meer dan 75 personen in kunnen? Dan moet er in deze ruimten en in de vluchtwegen ook noodverlichting zijn.
  • Zorg dat er geen spullen in de vluchtwegen staan, zodat iedereen er makkelijk doorheen kan lopen.

Vluchtdeuren

Zorg voor voldoende vluchtdeuren, zodat iedereen zichzelf op tijd in veiligheid kan brengen bij brand. Hoeveel deuren er nodig zijn is afhankelijk van de loopafstand, het aantal personen in het gebouw, de draairichting en de breedte van een deur, en of er panieksluiting op de deuren aanwezig is. De regel is vaak dat er 90 mensen moeten kunnen vluchten door een deur met een opening van 1 meter. Maar afhankelijk van de situatie kunnen ook meer of minder deuren zijn toegestaan.

Deuren mogen niet op slot zijn

Deuren mogen niet zijn afgesloten. Als dat wel zo is, moet er een knopcilinder op zitten. Dat is een slot met een draaiknop aan de binnenzijde.

Zorg voor een brandmelderinstallatie

Is jouw bedrijfsgebouw 500 m2 of groter? Of heeft het gebouw meerdere verdiepingen? Dan kan een brandmeldinstallatie verplicht zijn. Welke eisen precies gelden, is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het bedrijfsgebouw: wordt het gebruikt als kantoor, voor onderwijs, voor bijeenkomsten of bijvoorbeeld voor industrie?

Blusmiddelen

Zorg voor voldoende blusmiddelen. Is jouw bedrijfsgebouw kleiner dan 500 m2? Dan zijn draagbare blussers genoeg. Voor nieuwe gebouwen die groter zijn dan 500 m2 zijn brandslanghaspels verplicht. Kijk niet alleen naar het aantal blussers, maar vooral naar de aanwezige risico’s en risicobronnen.

Aankleding en versiering

Aankleding en versiering mogen geen brandgevaar opleveren. Zorg ervoor dat het materiaal van de aankleding of versiering moeilijk brandbaar is, dat het goed is bevestigd en dat er geen aansteker in de buurt kan komen.

Ontruimingsplan

Zorg voor een ontruimingsplan. Beschrijf hierin hoe de interne hulpverlening is georganiseerd en wat er moet gebeuren als er een incident is. Meer informatie vind je op de website ‘Eerste hulp ben jij’.

Het gebouw tijdelijk voor iets anders gebruiken

Wilt je een gebouw tijdelijk voor iets anders gebruiken? Wil je bijvoorbeeld een receptie houden in een werkplaats of een feest organiseren in een gymzaal? Neem contact op met Veiligheidsregio Groningen.

Soms zijn er extra regels

Heb je een gebouw voor agrarisch gebruik, bijeenkomsten, gezondheidszorg, industrie, kinderopvang, logies of een winkel? Dan gelden extra brandveiligheidsvoorschriften, naast de voorschriften die gelden voor een bedrijfsgebouw.

Vragen?

Neem contact met ons op: mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.