Ga naar hoofdinhoud

Bed and breakfast

Heb je een Bed and Breakfast (B&B) of wil je er een beginnen? Voor een B&B gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften.

Brandveiligheid kleine B&B

Het Bouwbesluit beschouwt een kleine B&B als een ‘woonfunctie’. Dat betekent dat de B&B wordt gezien als onderdeel van de rest van jouw woning. De brandveiligheidsvoorschriften voor een kleine B&B zijn dan ook gelijk aan de voorschriften die er zijn voor een woning. Het ophangen van (gekoppelde) rookmelders is hierbij het belangrijkste. Plaats deze in de gastenkamers en in de vluchtroutes van deze kamers. Zorg ook voor voldoende (schuim)blusmiddelen, die voor gasten bereikbaar zijn. Laat daarnaast de gasten weten wat de veiligheidsvoorschriften en vluchtroutes zijn.

Brandveiligheidg grotere B&B

Een grotere B&B wordt gezien als ‘logiesfunctie’. Dat betekent dat er extra brandveiligheidsvoorzieningen moeten komen. Zo is onderlinge brandwerendheid tussen de gastenkamers belangrijk, zodat brand niet gemakkelijk overslaat. Het gaat dan om brandwerende muren en zelfsluitende deuren. Zijn de gastenkamers gezamenlijk groter dan 250 m2 en bevinden ze zich in één gebouw? Dan is een brandmeldinstallatie nodig. Zorg ook voor voldoende (schuim)blusmiddelen, die voor de gasten bereikbaar zijn. Laat daarnaast de gasten weten wat de veiligheidsvoorschriften en vluchtroutes zijn.

Brandveiligheid B&B met meer dan 10 personen

Kunnen in uw B&B meer dan 10 personen verblijven? Dan moet u verplicht een vergunning aanvragen. Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Controle

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de vergunning regelmatig bij je langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heb je vragen over de brandveiligheid van jouw B&B? Neem contact met ons op: info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.