Skip to content

Author: Manon Wendel

Een echte BOCK verknalt het niet!

Zesde carbidcampagne ‘Wie is de BOCK?’ van start Carbidschieten is in grote delen van Nederland een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Mede vanwege het coronavirus kan het carbidschieten
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Noodverordening 7 november

Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen 7 november 2020) De voorzitter van Veiligheidsregio
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Aanwijzingsbesluit voorwaarden Diepenring 23 oktober 2020

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen zoals bedoeld in artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020 houdende voorschriften ter beperking van
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Agenda 7 mei

Algemeen bestuurVergadering:     donderdag 7 mei 2020Tijd                  13.00 – 14.00 uurLocatie:            Provinciehuis Groningen AGENDA Opening / vaststelling agenda Concept verslag vorige vergadering d.d. 12 december 2019 BIJLAGE Mededelingen
Read More

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 12 december 2019

      Aanwezig: de heer Schuiling (voorzitter), de heer Beukema, de heer Bolding, de heer Engels, de heer Hoogendoorn, mevrouw De Jonge, de heer Knoop, de heer
Read More

CONCEPT Advies aan de minister van EZK

CONCEPT Advies aan de minister van EZK ten behoeve van het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/2021 Veiligheidsregio Groningen 12 mei 2020 Inhoud 1.     Inleiding. 3 Leeswijzer. 4
Read More

Beoordeling bedrijfsbrandweerrapport Teijin

Datum: 22-11-2018 Status: Definitief   Opgesteld door: C. Bredewoud   Collegiale toetsing: P. Tolsma   Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 1.1 Start Aanwijstraject 3 1.2 Informatiebronnen. 3 1.3 Procedure.
Read More

Aanwijsbeschikking Teijin 2020

Datum: 22-11-2018 Status: Definitief   Opgesteld door: C. Bredewoud   Collegiale toetsing: P. Tolsma   Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 1.1 Start Aanwijstraject 3 1.2 Informatiebronnen. 3 1.3 Procedure.
Read More

Beoordeling bedrijfsbrandweerrapport Nouryon

Datum: 11-04-2019 Status: Definitief   Opgesteld door: C. Bredewoud   Collegiale toetsing: P.J.A. Tolsma   Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 1.1 Start Aanwijstraject 3 1.2 Informatiebronnen. 3 1.3 Procedure.
Read More

6d. Aanwijsbeschikking Nouryon 2020

Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer Nouryon Chemicals B.V. Oosterhorn 4 9936 HD  Delfzijl Behorende bij het besluit van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen, d.d. 28 februari 2020 1. Onderwerp Op
Read More