Skip to content

maart 2021

Livestream openbare vergadering Algemeen Bestuur

Woensdag 31 maart 2021 vindt de openbare vergadering plaats van ons Algemeen Bestuur. De vergadering is volledig digitaal en is vanaf 10.15 uur live te volgen via onderstaande
Lees verder

Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG aan de colleges

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten  Datum  1 april 2021  Onze referentie  Z/21/038871/78653  Aantal bijlagen  3  Uw referentie  –  Behandeld door  Joke van der Worp  Sector/dienst   Bedrijfsvoering  Telefoon 
Lees verder

Oplegnotitie AB Concept beleidsbegroting 2022

OPLEGGER AB  Agendapunt: 07  Onderwerp  Concept beleidsbegroting 2022  Datum  31-3-2021  Portefeuillehouder  Dhr. van der Tuuk  Sector  Bedrijfsvoering  Bijlage(n)  1. Concept beleidsbegroting 2022   Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie  Ter informatie  Gevraagd besluit  Het Algemeen Bestuur wordt
Lees verder

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRG aan de colleges

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten  Datum  31 maart 2021  Onze referentie  Z/21/038917/78763  Aantal bijlagen  2  Uw referentie  –  Behandeld door  Peter Ritzema  Sector/dienst   Bedrijfsvoering  Telefoon    Team  Financiën
Lees verder

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 31 maart 2021

Dit zijn de vergaderstukken voor de bestuursvergadering van 31 maart 2021. 00 Agenda 02 Concept verslag vorige vergadering 04 Oplegnotitie AB lidmaatschap WVS 05.1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRG
Lees verder

Oplegnotitie AB lidmaatschap WVS

Agendapunt: 04  Onderwerp  Lidmaatschap werkgeversvereniging  (WVSV)  Datum  26-3-2021  Portefeuillehouder  Dhr. Schuiling  Sector  Bedrijfsvoering  Bijlage(n)  –  Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie  Ter besluitvorming  Gevraagd besluit  Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het
Lees verder

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 februari 2021

Aanwezig:  de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Knoop, Kuin, Rietveld, Ritzema, Roesink, Sloots, Swierstra, Van der Tuuk en Velema, Veldhuis, Verlind en de dames Caljouw, Mansveld, Van Schie, Schulting, Sikkema en Smit (verslaglegging)  Afwezig:  de heren Bolding en Hoogendoorn en mevrouw Visser. 
Lees verder

Agenda Algemeen Bestuur 31 maart 2021

Algemeen bestuur  Vergadering: woensdag 31 maart 2021Tijd 10.15 – 11.00 uurLocatie: Via Teams AGENDA 1. Opening / vaststelling agenda 2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 26 februari 2021
Lees verder

DvhN: ‘Terug naar normaal is nog ver weg’, zegt Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio Groningen over de coronacrisis

“Het was a hell of a year ’’, zegt directeur Wilma Mansveld over onze organisatie in crisistijd. “Corona raakt ieders leven.”
Lees verder

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 december 2020

Vergadering: 10 december 2020 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20201210.4  Kaderbrief 2022 – 2025   In te stemmen met de kaderbrief 2022 – 2025  20201210.5  Beleidsbegroting VRG 2021en actualisatie begroting
Lees verder