Skip to content

oktober 2020

Schaal met snoep.

Tips voor Sint Maarten in coronatijd

Hoe vieren we Sint Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een
Lees verder

Aanwijzingsbesluit voorwaarden Diepenring 23 oktober 2020

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen zoals bedoeld in artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020 houdende voorschriften ter beperking van
Lees verder

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 23 oktober 2020

Vergadering: 23 oktober 2020 Datum/Nr.  Onderwerp   Het Algemeen Bestuur besluit:  20201023.4  Normenkader 2020 en controleplan 2020  1. Het normenkader voor 2020 vast te stellen; 2. De goedkeuringstoleranties zoals genoemd in het
Lees verder

Agenda 7 mei

Algemeen bestuurVergadering:     donderdag 7 mei 2020Tijd                  13.00 – 14.00 uurLocatie:            Provinciehuis Groningen AGENDA Opening / vaststelling agenda Concept verslag vorige vergadering d.d. 12 december 2019 BIJLAGE Mededelingen
Lees verder

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 12 december 2019

      Aanwezig: de heer Schuiling (voorzitter), de heer Beukema, de heer Bolding, de heer Engels, de heer Hoogendoorn, mevrouw De Jonge, de heer Knoop, de heer
Lees verder

CONCEPT Advies aan de minister van EZK

CONCEPT Advies aan de minister van EZK ten behoeve van het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/2021 Veiligheidsregio Groningen 12 mei 2020 Inhoud 1.     Inleiding. 3 Leeswijzer. 4
Lees verder

Beoordeling bedrijfsbrandweerrapport Teijin

Datum: 22-11-2018 Status: Definitief   Opgesteld door: C. Bredewoud   Collegiale toetsing: P. Tolsma   Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 1.1 Start Aanwijstraject 3 1.2 Informatiebronnen. 3 1.3 Procedure.
Lees verder

Aanwijsbeschikking Teijin 2020

Datum: 22-11-2018 Status: Definitief   Opgesteld door: C. Bredewoud   Collegiale toetsing: P. Tolsma   Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 1.1 Start Aanwijstraject 3 1.2 Informatiebronnen. 3 1.3 Procedure.
Lees verder

Beoordeling bedrijfsbrandweerrapport Nouryon

Datum: 11-04-2019 Status: Definitief   Opgesteld door: C. Bredewoud   Collegiale toetsing: P.J.A. Tolsma   Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 1.1 Start Aanwijstraject 3 1.2 Informatiebronnen. 3 1.3 Procedure.
Lees verder

6d. Aanwijsbeschikking Nouryon 2020

Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer Nouryon Chemicals B.V. Oosterhorn 4 9936 HD  Delfzijl Behorende bij het besluit van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen, d.d. 28 februari 2020 1. Onderwerp Op
Lees verder