Skip to content

Month: juni 2019

Logo Veiligheidsregio Groningen

Containercalamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied

Een evaluatie in opdracht van de veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord Het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is door de drie desbetreffende veiligheidsregio’s gevraagd
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Evaluatie MSC Zoe

Datum vergadering: Algemeen bestuur: 28 juni 2019 Onderwerp: In opdracht van veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord heeft het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Regeling budgetbeheer 1.7

Algemeen In de regeling budgetbeheer worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de begroting nader uitgewerkt en vastgelegd. De regeling dient daarbij aan
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Regeling budgetbeheer

Datum vergadering: 28 juni 2019 Onderwerp: Regeling budgetbeheer Agendapunt: 13 Naam Steller: J.H. van der Veen Afdeling: Bedrijfsvoering, Financiën & Control Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: Kennis
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Herziening Rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl

Datum vergadering: 28 juni 2019 Onderwerp: Rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl Agendapunt: 11 Naam Steller: Jogchum de Boer Afdeling: Strategie & Ontwikkeling Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: Het herziene
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen

Datum vergadering: 28 juni 2019 Onderwerp: Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen Agendapunt: 10 Naam Steller: Jogchum de Boer Afdeling: Strategie & Ontwikkeling Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Proces Veiligheidsplan 2020 – 2023

Datum vergadering: Algemeen bestuur: 28 juni 2019 Onderwerp: Proces Veiligheidsplan VRG 2020-2023 Context, functie, vorm en inhoud van risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Oplegnotitie Evaluatie aardbevingsoefening 2018

Datum vergadering: 28 juni 2019 Onderwerp: Evaluatie aardbevingsoefening 2019 Agendapunt: 8 Naam Steller: Michiel Roesink Afdeling: Directie Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: De evaluatie van de aardbevingsoefening
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Omschrijving rol financieel controller

Financieel Controller Omschrijving kader en rol De medewerker die belast is met de rol van controller, kent vanuit deze rol een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van alle geledingen
Read More
Logo Veiligheidsregio Groningen

Mandaattabel en instelling rol controller

Datum vergadering: 28 juni 2019 Onderwerp: Vaststelling Gewijzigd mandaat- en vervangingsoverzicht; Omschrijving kader en rol controller Agendapunt: 7 Naam Steller: J.H. van der Veen Afdeling: Bedrijfsvoering, Financiën &
Read More