Skip to content

Month: januari 2019

Logo Veiligheidsregio Groningen

Rampbestrijdingsplan Oostwold Airport

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft, op grond van artikel 6.2.1 lid 1 Besluit veiligheidsregio’s (Bvr), het voornemen een rampbestrijdingsplan voor Oostwold Airport te Oostwold (gemeente Oldambt) vast
Read More